Oprava: Problémy s pripojením radiča MOGA

Ovládač MOGA má veľa problémov s párovaním s telefónmi. Niektorí ľudia to mali spárované raz, a to bolo všetko, už sa ich nikdy nepodarilo spárovať, problém pretrváva pri viacerých telefónoch. Oficiálne to neopravili, aby to bol príjemný zážitok, ale používatelia a technici našli riešenie.

Ak chcete vyriešiť problém s pripojením alebo spárovaním, postupujte podľa nasledujúcich pokynovOvládač Moga

Opravte problémy s pripojením radiča MOGA

1. Keď je ovládač vypnutý, stlačte a podržte Tlačidlo synchronizácie(Ten, ktorý bliká namodro s A v kruhu)

2. Držte ho a zapnite ovládač, zatiaľ čo ho stále držíte.

3. Potom otvorte aplikáciu MOGA Pivot so stále podržaným tlačidlom synchronizácie.

Môžete tiež použiť aplikáciu Universal Driver.

4. Počas synchronizácie ovládača naďalej držte tlačidlo synchronizácie.

5. Túto metódu musíte použiť, kedykoľvek chcete spárovať a pripojiť ovládač.

Ak tieto kroky nepracujú, nainštalujte si aplikáciu Universal Drive a postupujte znova.