Oprava: Kroky na opravu chyby 0x80041003

Chyba0x80041003 sa objaví po zavedení systému Windows 7.

Celá chybová správa je „Filter udalostí s dotazom„ SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA „Win32_Processor“ AND TargetInstance.LoadPercentage> 99 ″ nebolo možné znova aktivovať v priestore názvov „//./root/CIMV2“ z dôvodu chyby 0x80041003. Udalosti nie je možné doručiť prostredníctvom tohto filtra, kým sa problém neodstráni “

V tejto príručke uvediem dva spôsoby riešenia problému. Prvým z nich je spustenie a skript vbs a druhým by bolo spustenie opravy od spoločnosti Microsoft.

Metóda 1: Spustenie skriptu VBS

1. Kliknutím sem stiahnite súbor fixeventid10.vbs

2. Dvakrát kliknite na súbor VBS a spustite ho.

3. V protokole aplikácie vymažte všetky predchádzajúce protokoly udalostí id 10.

4. Pre túto konkrétnu chybu odstráňte iba protokoly udalosti ID 10.

Metóda 2: Spustenie opravy IT od spoločnosti Microsoft

1. Prejdite na //support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-US;2545227

2. Stiahnite a spustite opravu.

Vyskúšajte a uvidíte, problém by mal byť teraz vyriešený.