Oprava: Vyskytla sa chyba Nintendo 3ds

Ninentdo 3ds by povedal „Došlo k chybe. Podržaním stlačeného tlačidla NAPÁJANIE vypnite napájanie, potom ho zapnite a skúste to znova. Ak potrebujete pomoc, navštívte stránku support.nintendo.com”A keď pridržíte stlačené tlačidlo napájania a potom ho znova zapnete; rovnaká chyba sa objaví znova. Len aby ste vedeli, táto chyba sa volá ”

Tento problém je spôsobený vašou kartou wi-fi v Nintendo 3DS. V tejto príručke uvediem zoznam krokov, ktoré môžete podniknúť na vyriešenie problému.

KROK 1: Otvorte svoje Nintendo 3ds a vyhľadajte kartu wi-fi.

KROK 2: Odpojte wi-fi kartu. Pri tom buďte opatrní. Chyťte sa každej strany a krútte sa tam a späť. NEPLAŤTE TO OTVORENÉ ako páka.

viď obrázok nižšie wi-fi odpojený.

konektor vo vnútri je malý pásik na stredovom okraji. preto musíte byť opatrní, aby ste to nerozbili.

KROK 3: Teraz ho zasuňte späť, kým nebudete počuť kliknutie. Niekedy stačí dve kliknutia, aby ste sa uistili, že bol pevne usadený dozadu. To by malo problém vyriešiť.